Skip to Main Content

Kaavya Dhaara: Charag-e-Harf

Kaavya Dhaara: Charag-e-Harf

Ananya Patel, Anany Sharma, Asad Siddiqui, Chandra Sekhar Varma, Devang Pratap Singh, Nikhil Sharma, Rj Harshi, Shashvat Shukla
Shivargh Bhattacharya, Tarun Jha

Poetry rendering: Chandra Sekhar Varma, Asad Siddiqui, Shivargh Bhattacharya