Skip to Main Content

Talk: Indica: A Deep History of the Indian Subcontinent

26 Jan 2019
10:50-11:30
Telangana Tourism Pavilion

Talk: Indica: A Deep History of the Indian Subcontinent

Pranay Lal                                                                                                                                                           Moderator: Anant Maringanti